Οι επισκέπτες/χρήστες των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου «www.e-dikigoroi.gr» (εφεξής καλούμενου “ο ιστοτόπος”) παραχωρούν τη συγκατάθεσή τους στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του.  Οι παρόντες όροι χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα σελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους όρους χρήσης.

1. Υποχρεώσεις επισκεπτών: Οι επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου όσον αφορά στις τηλεπικοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στο δίκτυο γενικότερα, από πράξεις απορρέουσες από κακή ή/και αθέμιτη χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από τους επισκέπτες/χρήστες του, βαραίνει αποκλειστικά τους τελευταίους.

2. Παροχή και διαθεσιμότητα περιεχομένου: Ο ιστότοπος  δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

3. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους (links): Ο ιστότοπος δε φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που βρίσκονται στον δικτυακό του τόπο.  Ο ιστότοπος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών» ή hyperlinks. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο ιστότοπος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

4. Αναπαραγωγή περιεχομένου: Ο ιστότοπος επιτρέπει τη χρήση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, υπό την προϋπόθεση πως αυτά δε θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο και μόνο εφόσον αναφέρεται ρητά η πηγή του περιεχομένου και ο συντάκτης του σχετικού κειμένου.

5. Περιεχόμενο δικτυακού τόπου: Ο ιστότοπος αποτελεί μια ηλεκτρονική διαδικτυακή δεξαμενή νομικών άρθρων, πληροφοριών και επικαιρότητας αλλά και ειδησεογραφικών νέων. Το πληροφοριακό υλικό καθώς και οι γνώμες που περιέχονται στην ιστοσελίδα εξυπηρετούν αποκλειστικά πληροφοριακό σκοπό και δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως υποκατάστατο αντί ειδικής νομικής συμβουλής επί συγκεκριμένου θέματος. Για κάθε νομικό ζήτημα το οποίο σας απασχολεί θα πρέπει να ζητήσετε εξατομικευμένη νομική υποστήριξη από το γραφείο μας. Ο ιστότοπος αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών. Συνεπώς, οι επισκέπτες του αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές. Ο ιστότοπος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετιζόμενη με οποιαδήποτε απώλεια που μπορεί να προκύψει από την εξάρτηση σε πληροφορίες ή υλικό δημοσιευθέν σε αυτή την ιστοσελίδα, αλλά ούτε και ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε λάθη ανεξαρτήτως της φύσης τους, είτε είναι νομικά, τυπογραφικά, τεχνικά είτε οποιασδήποτε άλλης φύσεως.

6. Αποκλεισμός νομικών συμβουλών: Ο ιστότοπος και οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές του δεν παρέχουν διά του παρόντος άμεσες νομικές, φορολογικές συμβουλές, δικηγορικές υπηρεσίες ή παρεμφερείς συμβουλευτικές υπηρεσίες,καθώς το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο αποτελούν μία ενημερωτική προσφορά προς κάθε επισκέπτη του ιστότοπου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως άμεσες νομικές συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια απευθείας σχέση μεταξύ οποιουδήποτε δικηγόρου και πελάτη ή άμεση προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

7. Πνευματική ιδιοκτησία: Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 του νόμου 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας «Η προστασία του παρόντος νόμου δεν εκτείνεται σε επίσημα κείμενα με τα όποια εκφράζεται η άσκηση πολιτειακής αρμοδιότητας και ιδίως σε νομοθετικά, διοικητικά ή δικαστικά κείμενα, καθώς και στις εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης, στις ειδήσεις και στα απλά γεγονότα ή στοιχεία.» και σύμφωνα με το άρθρο 25 του ίδιου νόμου «1. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή στο μέτρο που δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό: α) η αναπαραγωγή και η διάδοση στο κοινό, για λόγους περιγραφής επίκαιρων γεγονότων με μέσα μαζικής επικοινωνίας έργων, που βλέπονται ή ακούγονται κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου γεγονότος β) η αναπαραγωγή και η διάδοση στο κοινό με μέσα μαζικής επικοινωνίας προς το σκοπό της ενημέρωσης επί επίκαιρων γεγονότων πολιτικών λόγων, προσφωνήσεων, κηρυγμάτων, δικανικών αγορεύσεων ή άλλων έργων παρόμοιας φύσης, καθώς και περιλήψεων ή αποσπασμά των από διαλέξεις, εφόσον τα έργα αυτά παρουσιάζονται δημόσια. 2. Η αναπαραγωγή και η διάδοση στο κοινό πρέπει, όταν αυτό είναι δυνατό, να συνοδεύονται από την ένδειξη της πηγής και του ονόματος του δημιουργού.».

Το σύνολο των ανωτέρω όρων αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιστότοπου και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Όλοι οι ως άνω όροι θεωρούνται ουσιώδεις και ακυρότητα ενός ή περισσότερου από αυτούς δεν επιφέρει ολική ακυρότητα των παραπάνω όρων.

Μενού
Shares