Απόρριψη αίτησης νόμου Κατσέλη λόγω δόλου

nomos katselh
Ο νόμος Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν. 3869/2010) έθετε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή των φυσικών προσώπων στις ρυθμίσεις του την μη περιέλευση τους σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής με δική τους υπαιτιότητα. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που ενδιέφερε το νομοθέτη κατά την σύνταξη του νομοθετήματος ήταν τα υπερχρεωμένα πρόσωπα…

Διαγραφή χρεών δανειοληπτών ύψους 339.000 Ευρώ

kokkina daneia
Με την υπ’ αριθμόν 48/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βασιλικών, το δικαστήριο κάνει δεκτή εν μέρει την αίτηση των εντολέων μας για υπαγωγή τους στο καθεστώς του Ν.3869/2010 («νόμος Κατσέλη»). Ειδικότερα το δικαστήριο εφάρμοσε κούρεμα άνω του 73% επί του συνολικού χρέους το οποίο ξεπερνούσε τις 465.000,00 ευρώ. Οι αιτούντες είναι…
Μενού
Shares